Tennis albue2018-09-17T12:07:22+00:00

Tennis albue (Lateral epicondylitis)

Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4

Beskrivelse af tennis albue

Lateral epicondylitis (tennis albue eller musse arm) er en overbelastningsskade af underarmens ekstensorer – oftest drejer det sig om musklerne ekstensor carpi radialis brevis (ECRB) og longus.
På baggrund af gentagne belastninger til deres fælles hæfteområde, i en fælles sene ved albuens yderside caput commune ekstensorum, dannes der rigeligt fibrøst bindevæv i strukturerne med nedsat væske gennemløb (vascularisering) til følge. Skaden kan som navnet jo antyder, opstå i forbindelse med tennisspil, men oftest er årsagen en helt anden. Overbelastningen af ekstensorsenerne ses ofte i forbindelse med computer arbejde, rengøringsarbejde, havearbejde og arbejde på fabrik med ensidigt arbejdsmønster.
For at tillade en stilling, hvor håndleddet er i yderposition i forhold til skaden, skal musklerne (ECRB) forlænges med ca. 1,1 cm, og der opstår da den største belastning til musklen. Denne stilling er lig med et baghåndsslag i tennis og deraf navnet tennisalbue.
I forbindelse med yderside (laterale) albue problemer findes der nogle differentialdiagnoser, som er nødvendige at afkræfte. Det drejer sig om skader på nakke niveau (cervical discusprolaps C4-C5), aktive triggerpunkter i musklen supraspinatus med reference til llaterale albue og afklemning af nervus radialis i og omkring albuen. (Radial tunnel syndrom, Nervus interosseus posterior syndrom (NIPS)).

Symptomer på tennis albue

 • Punkt ømhed over det yderste knoglefremspring på albuen, (laterale humerus epicondyl).
 • Smerten kan stråle ned i underarmen under og efter aktivitet.
 • Smerter ved griben omkring objekter (fx en kaffekop, værktøj ect.).
 • Smerter ved bagud bøjning af håndleddet.

Undersøgelser f tennis albue

 • Analyse/inspektion/palpation/Bevægelsestest range of motion (ROM).
 • Sensibilitets test (følelse). (n. radialis).
 • Negativ tinel´s test. (6cm nedenfor for lat. epicondyl – n. radialis).
 • Tennisalbue test. (dorsalfleksion (bagudbøjning) af håndled mod modstand).
 • Conrad´s test (kaffekop test).
 • Aktiv triggerpunkt i m. supraspinatus).
 • Passiv bøjning (palmarfleksion) og indadrotation (pronation) med strakt albue.

Behandling af tennis albue

Genoptrænings program til hånd og arm (dette kan forværre skaden de første 7 – 10 dage).

 • Evt. et interval program til genoptagelse af idrætten.
 • Evt. udskiftning af udstyr eller værktøj.

Rehab træning af skaden

Rehab 1Rehab 2Rehab 3Rehab 4

You need to login or register to bookmark/favorite this content.