Handelsbetingelser2018-09-09T11:38:36+00:00

Vilkår og betingelser

Almindelige betingelser for køb og brug af Training and Rehab gældende pr. 1. December 2017.

Aftalens indgåelse
 Når du køber adgang til Training and Rehab, indgår du aftale med, Training and Rehab ApS CVR-nr. 38782509, Lucernevej 150, 2610 Rødovre, tlf. 40913098, e-mail: [email protected]

Abonnementet ved Training and Rehab er opbygget således, at det automatisk fornyes, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med Training and Rehab, hvorved du accepterer, at Training and Rehab løbende trækker et beløb, svarende til prisen for det valgte abonnement. Fra den konto eller det kredit- eller betalingskort, som du benyttede ved den oprindelige tegning af abonnementet. Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage. 
Et Rehab abonnement giver adgang til træningsøvelses siden og genoptrænings siderne og kun disse sider. Training and Rehab abonnement giver adgang til træningsøvelses siden, genoptrænings siden, sport og trænings siden, samt foredrags siden. Mens et PRO Terapi abonnement giver den fulde adgang til siden.

Tekniske anbefalinger 
For at benytte Training and Rehab skal man som minimum have en internetforbindelse. Training and Rehab er responsiv design og kan ses på alle platforme, mobil såvel som PC. Alle videoer er i HD kvalitet. Training and Rehab kan ikke stå til ansvar for eventuelle fejl, på dit netværk, eller andet som vil betyde at websitet ikke kan benyttes.
Andre programmer på computeren kan have indflydelse på afspilningsoplevelsen, enten hvis programmerne er CPU-krævende eller har indvirkning på internetforbindelsen, herunder antivirus programmer, Netværks Proxier og debug-programmer, spil og medieredigeringsprogrammer m.m

Betaling
 Du skal betale for adgangen til Training and Rehab i hele aftaleperioden, og pengene vil første gang blive trukket fra din konto ved tegning af abonnementet.
 Betalingen foregår via kreditkort og de nærmere sikkerhedsmæssige foranstaltninger, i forbindelse med brug af denne betalingsløsning kan du se på: https://stripe.com/help/security Aktuelle kampagnetilbud og kampagnekoder forbeholdes nye kunder, hvorfor du ikke kan benytte sådanne tilbud, hvis du er kunde i forvejen.

Fortrydelsesret
 Til dit køb af abonnement på Training and Rehab er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling på Training and Rehabs hjemmeside, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Du kan imidlertid kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug- det vil sige ved at starte den første afspilning eller ved at have åbnet en side med indhold -, idet du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af et abonnement har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du , inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig erklæring meddele dette til Training and Rehab ApS, Lucernevej 150, 2610 Rødovre eller til [email protected]
Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:
StandardformularTil YourPerformance:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*) 
bestilt den (*)
Forbrugerens navn (*)
Forbrugerens adresse (*)
Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Dato (*)
YourPerformance refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Parternes forpligtigelser
 Training and Rehab er forpligtet til at levere abonnementets ydelse, så længe abonnementsaftalen er i kraft.
 Dit abonnement er knyttet til dit brugernavn og er personligt for dig og må kun bruges af personer indenfor samme husstand. Du må ikke udsende indholdet fra Training and Rehab offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra Training and Rehab. Hvis Training and Rehab konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra Training and Rehab eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan Training and Rehab uden varsel afskære din adgang til at benytte Training and Rehab, ligesom Training and Rehab forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen. Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af Training and Rehab i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af Training and Rehab.
Training and Rehab tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til Training and Rehab, og Training and Rehab vil bestræbe sig på, at Training and Rehab er tilgængeligt på alle tidspunkter. Training and Rehab gør brug af vimeo til afspilning af videoer, og brugere som afskæres fra at kunne se den/de berørte ønskede film grundet et nedbrud eller andet hos vimeo, er ikke berettiget til nedslag i eller tilbagebetaling af abonnementet. Training and Rehab påtager sig endvidere ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde.

Ansvar
 Training and Rehab kan ikke drages til ansvar i forbindelse med brug af hjemmesidens produkter. Hverken ved forkert eller korrekt brug af produkter, som eksempelvis fører til skader, sygdom eller manglende træningsfremgang, kan der påhvile Training and Rehab noget ansvar. Da det alene påhviler brugerne at tage ansvar for eget brug.

Ændring af indhold, vilkår og priser Training and Rehab kan til enhver tid ændre indholdet af Training and Rehab. Ved mindre justeringer som ikke har betydning for det nuværende indhold vil disse ikke blive varslet. Mens du i forbindelse med væsentlige ændringer vil modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 
Training and Rehab kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede indhold. Ved prisstigninger vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.
Training and Rehab kan løbende ændre og tilrette De Almindelige Betingelser for Training and Rehab. Ved ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Ophør
 Abonnementet er uden opsigelsesfrist. Abonnementet er fortløbende, hvilket betyder at der betales en måned frem af gangen, og opsiges abonnementet vil det løbe til datoen for næste oprindelige opkrævning. Abonnementet kan opsiges via trainingandrehab.dk eller via paypal.com hvis dette er anvendt som betaling.
Såfremt du har overskredet betalingsfristen med mere end 30 dage eller på anden måde har misligholdt abonnementsaftalen har Training and Rehab ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som Training and Rehab har lidt.

Persondata Dine data i form af navn, adresse, telefon og e-mail som du oplyser ved abonnements indgåelse, bruges primært til at fakturere dig dit abonnement og til at tilknytte dig til din brugerkonto. Sekundært vil din e-mail blive tilknyttes nyhedsbrev via mailchrimp, læse mere under nyhedsbrev. Yderligere vil din e-mail og betalingsoplysninger blive videregivet til stripe når du signer et abonnement som er vores betalingspartner, du kan se mere under betaling herover for sikkerhed etc. hos stripe. Ved dit abonnements oprettelse giver du samtykke til at vi må anvende dine persondata til ovennævnte formål så længe du har et abonnement hos os og at vi efter abonnements ophør stadig har din bruger konto liggende så du ment kan gen aktivere et abonnement, og at vi stadig kan sende dig nyhedsbrev til du selv afmelder dette via. en nyhedsmail. 

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • I de tilfælde, hvor der foreligger en lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du bør også læse vores privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik
 Training and Rehab gør sig ret til at anvende cookies på hjemmesiden, primært cookies til webanalyser med henblik på at optimere oplevelsen på hjemmesiderne.

Du bør også læse vores privatlivspolitik

Nyhedsbreve og e-mails
 Som kunde modtager du automatisk Training and Rehab nyhedsbreve på din registrerede e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde disse under “Afmeld beskeder/Afmeld nyhedsbrev” i en af de mails, vi sender til dig.
Ud over nyhedsbreve vil vi benytte din e-mailadresse til at sende e-mails med informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende Training and Rehab.

Du bør også læse vores privatlivspolitik

Reklamationsret

Handel med Training and Rehab er inkl. reklamationsret efter gældende købelov. Reklamation skal ske til [email protected] indenfor den aktuelle tidsperiode.

Tvister
 Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger
 Spørgsmål vedrørende abonnementet kan rettes til [email protected]

You need to login or register to bookmark/favorite this content.